Osnove računovodstva bomo predstavili skozi zgodbo o osebi, ki začne nov posel. Oseba je Janez Perez – zdrava pamet, ki v svoji skupnosti vidi potrebo po storitvi dostave paketov. Janez je raziskoval svojo idejo in pripravil poslovni načrt, ki dokumentira sposobnost njegovega novega poslovanja.

Janez se je srečal tudi z odvetnikom, da bi razpravljal o obliki poslovanja, ki bi ga moral uporabljati. Glede na njegovo specifično situacijo so sklenili, da bo korporacija najboljša. Janez se odloči, da bo ime njegove korporacije Direct Delivery, Inc. Odvetnik tudi Janezu svetuje glede različnih dovoljenj in vladnih identifikacijskih številk, ki bodo potrebne za novo korporacijo. Read more